Hoe wij werken

De kwaliteiten en vaardigheden van het kind en ouders, zijn ons uitgangspunt. Er zijn perioden in de ontwikkeling of  opvoeding van het kind, waarin de kwaliteiten en vaardigheden onvoldoende zichtbaar zijn.  Ouders en/of kinderen kunnen dan soms op eigen kracht moeilijk verder. Een steuntje in de rug kan welkom zijn. In onze praktijk bieden wij intensieve, (zo mogelijk) kortdurende, effectieve behandelingen, afgestemd op de mogelijkheden en de cultuur van het gezin. Zodat ouders en kinderen snel weer op eigen kracht verder kunnen.

Oplossingsgerichte therapie is gericht op het ontdekken en gebruiken van de sterke kanten en hulpbronnen van het kind/jongere/ouders. Het is kortdurend en resultaatgericht. Oplossingsgerichte therapie is positief, motiverend, ondersteunt en bekrachtigt de mogelijkheden van het kind en de ouder.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) zullen we waar mogelijk inzetten. We hebben hiermee inmiddels veel positieve ervaring opgedaan. Het is een effectief bewezen behandeling om nare ervaringen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angsten of chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

 


Deze video is afkomstig van emdr.nl


Deze video is afkomstig van emdr.nl


Deze video is afkomstig van emdr.nl

Kinderen over hun ervaringen met EMDR Hier kunt u zien hoe EMDR in zijn werk gaat bij
een 8-12 jarige
Hier kunt u zien hoe EMDR in zijn werk gaat bij
een 12-18- jarige

Cognitieve gedragstherapie gebruiken we om positiever en constructiever te leren denken en doen.  Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen. Samen zoeken we uit welke gedachten en gevoelens helpend zijn, waardoor het gedrag kan veranderen.

Spel gebruiken we vaak als therapeutisch middel met jonge kinderen. Spelenderwijs komen, voor het kind, lastige thema’s aan de orde waardoor het kind ermee leert omgaan en gebeurtenissen kan verwerken.

Praktische informatie

U kunt telefonisch of per mail informatie vragen en aanmelden. Na aanmelding plannen we een intakegesprek met u, of gezamenlijk met uw zoon of dochter. In dit gesprek inventariseren we waar de problemen liggen, welke factoren daar van invloed op zijn en stellen we een behandeling voor. We behandelen het kind/jongere individueel of gezamenlijk met ouders. Dit is afhankelijk van leeftijd,  ontwikkelingsniveau, de problematiek en de gekozen werkwijze. Na afloop van de behandeling sturen we een korte uitschrijfbrief  naar ouders, huisarts/verwijzer. Als we individueel met kinderen werken, koppelen we de bevindingen regelmatig terug naar ouders. Bij behandeling van jongeren van 16 jaar en ouder doen we dit ook met instemming van hen.  Op verzoek van de ouders en/of jongere hebben wij ook contact met school.

 

Bel me terug.

Wilt u een afspraak of meer informatie, vul u gegevens in en wij bellen u terug.

Vragen, problemen of opmerkingen? Wij helpen u graag!

Klik op ENTER om te chatten